Bồn rữa inox

Chậu rữa - Bồn rữa

Tủ inox có chậu rữa 2 ngăn

Chậu rữa - Bồn rữa

Tủ rửa chén inox 2 chậu bên trái

Chậu rữa - Bồn rữa

Tủ rửa chén inox cao cấp

Chậu rữa - Bồn rữa

Tủ rữa chén inox có bàn sơ chế


Chậu rữa inox