Chậu rữa - Bồn rữa

Bàn sơ chế có chậu rữa ở giữa

Chậu rữa - Bồn rữa

Bồn rửa tay đạp chân

Chậu rữa - Bồn rữa

Chậu rữa bát inox công nghiệp

Chậu rữa - Bồn rữa

Chậu rữa inox

Chậu rữa - Bồn rữa

Chậu rữa inox 1 hố 1 bàn

Chậu rữa - Bồn rữa

Chậu rữa inox 2 bồn

Chậu rữa - Bồn rữa

Chậu rữa inox cho nhà hàng

Chậu rữa - Bồn rữa

Gia công chậu rữa inox