Giảm giá!
20,000,000 15,000,000

Tủ Nấu Cơm Công Nghiệp

Tủ nấu cơm công nghiệp điện 12 khay

Tủ Nấu Cơm Công Nghiệp

Tủ nấu cơm điện công nghiệp 6 khay