Chậu rữa - Bồn rữa

Tủ inox có chậu rữa

Chậu rữa - Bồn rữa

Tủ inox có chậu rữa 2 ngăn